Do wyboru trzy tryby nauczania:

1. Śpiew - w programie:

emisja głosu
praca z mikrofonem
ruch sceniczny, zasady pracy na estradzie

2. Śpiew z umuzykalnianiem - w progranie:

kształcenie słuchu
zasady muzyki
czytanie nut głosem
harmonia
historia muzyki
literatura muzyczna
formy muzyczne
instrumentoznawstwo

3. Zajęcia umuzykalniające z rytmiką dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Nauka gry na instrumentach:

pianino
gitara klasyczna
gitara elektryczna
gitara basowa
ukulele
akordeon
bajan
perkusja
skrzypce

Dzieci, młodzież i dorośli uczęszczający do naszego centrum rozwiną swoje umiejętności indywidualnie lub grupowo w zakresie:

śpiewu estradowego (solowego i zespołowego)
śpiewu klasycznego (chóralnego)
emisji, higieny i świadomego używania głosu
opanowania prawidłowej dykcji w śpiewie i mowie
interpretacji utworów muzycznych
instrumentoznastwa
ekspresji artystycznej, kreatywności i twórczego myślenia (logiki muzycznej)
zapoznania z różnorodnością stylów muzycznych kształtujących się na przestrzeni wieków
opanowania tremy i stresu podczas publicznych wystąpień
pracy z mikrofonem i sprzętem estradowym
ruchu scenicznego z elementami tańca i prawidłowego zachowania na estradzie
swobodnego operowania głosem w każdych warunkach scenicznych (konkursy, koncerty i apele szkolne)